Over ons

Sandra

Mijn naam is Sandra van Ballegooij en ik ben geboren en opgegroeid in Oss. In Maastricht heb ik mijn universitaire opleiding Gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting Geestelijke Gezondheidkunde) gevolgd en eind 2002 afgerond. Mijn afstuderen bestond uit een praktijkstage bij de HSK (instelling voor voornamelijk arbeidsgerelateerde psychische klachten) en wetenschappelijk onderzoek naar burnout.

Tot aan de start van mijn postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog BIG in 2007 heb ik gewerkt als psycholoog bij een psychologenpraktijk in Doetinchem. Daar heb ik ervaring opgedaan in de eerstelijnszorg, dus met klachten/problemen van uiteenlopende aard die doorgaans door behandeling in korte tijd goed herstellen. Daarnaast werkte ik twee dagen in de week als psychodiagnostisch medewerker. In deze functie nam ik tests af bij cliënten voor onderzoek naar dementie (verpleeghuis in Veghel) en onderzoek naar intelligentie en persoonlijkheid (GGZ in Cuijk).

In 2009 ben ik als BIG-geregistreerde psycholoog begonnen als zelfstandige in Oss bij een psychologenpraktijk. Voor mij was Oss thuis komen. Dat gevoel is alleen maar sterker geworden sinds de start van een eigen praktijk in Oss in 2011 (psychologenpraktijk Maasland) samen met collega Karin van Hees.

Tot slot wil ik je een indruk geven van mij als psycholoog. Ik denk dat cliënten mij ervaren als open, betrokken, no-nonsens, met humor en to-the-point. Mijn streven is om in een persoonlijke benadering helder te krijgen wat er speelt (klachten/problemen) en welke behandeling daarop aansluit. Ik werk doorgaans met (een combinatie van) verschillende behandelvormen.

Ik sta als GZ-psycholoog geregistreerd in het BIG-register (nummer: 59911017325) en ben lid van de LVVP (beroepsvereniging voor vrijgevestigd psychologen en psychotherapeuten).

 

Klik hier voor het privacystatement in het kader van de AVG.

 

Karin

 

Ik ben Karin van Hees en ik ben geboren in een klein dorp in Noord-Brabant. Tot ver in de middelbare schooltijd wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik wilde worden…Wel was het zo dat ik, naarmate ik ouder werd, het steeds interessanter begon te vinden waarom mensen nou eigenlijk doen zoals ze doen en waarom ze zijn zoals ze zijn. In het eindexamen jaar was het dan ook wel duidelijk dat ik Psychologie zou gaan studeren in Nijmegen, zodat ik later aan het werk zou kunnen gaan als behandelend psycholoog. Hoe dat er uit zou gaan zien was toen nog niet zo duidelijk. Dit werd een stuk concreter door de vakken en trainingen die ik tijdens de studie volgde. En in de stage die ik vervolgens liep op een psychologenpraktijk in Nijmegen werd mijn enthousiasme voor het vak alleen maar aangewakkerd. In het begeleiden van mensen met allerlei soorten psychische klachten, het meekijken, meedenken en handvatten aanreiken om mensen verder te helpen voelde ik me als een vis in het water en dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Het starten van Psychologenpraktijk Maasland, in april 2011, samen met collega Sandra van Ballegooij, is hierin de kroon op het werk.

Sinds ik als GZ-psycholoog aan het werk ben, heb ik steeds meer een eigen stijl ontwikkeld. Door cursussen en opleidingen te volgen en door de opgedane werkervaring heb ik een duidelijk idee gekregen over wat ik belangrijk vind binnen en buiten de spreekkamer.
Mijn motto is "Als we willen dat het anders wordt, dan is het nodig dat we het ook anders gaan doen". De opleiding in  ACT (Acceptance & Commitment Therapie) sluit hier bij aan en bepaalt nu ook mijn werkwijze. In het héél kort gezegd betekent dit dat ik met je ga werken aan het leren accepteren van wat er is om van daaruit de ruimte te krijgen én te nemen om het ook anders te gaan dóen, met als doel het leven te leven zoals je het wil leven, in plaats van een leven dat bepaald wordt door je klachten. Sinds eind juni 2022 mag ik  de titel ACT Master gebruiken.

Ik sta als GZ-psycholoog geregistreerd in het BIG-register (nummer: 79051111125) en ben lid van de LVVP (beroepsvereniging voor vrijgevestigd psychologen en psychotherapeuten).

Mijn werkdagen zijn maandag, woensdag en donderdag.

Klik hier voor het privacy statement in het kader van de AGV

 

Marieke 

Mijn naam is Marieke Cox-Arts. Ik ben geboren en getogen in Oss. In 2001 ben ik aan de Katholieke Universiteit Nijmegen afgestudeerd als orthopedagoog (afstudeerrichting ontwikkeling en leren) en kon ik direct aan de slag op mijn stageplek bij het dr. Leo Kannerhuis, een topklinische instelling voor mensen met autisme. Hier heb ik 11 jaar lang met veel plezier in verschillende functies (van behandelcoördinator tot inhoudelijk manager) gewerkt. Vanuit deze werkplek heb ik de mogelijkheid gekregen de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog te volgen, welke ik in 2004 heb afgerond. In 2012 heb ik de overstap gemaakt naar Stichting Oosterpoort, een instelling voor jeugd- en opvoedhulp. Hier heb ik 6 jaar gewerkt als GZ-psycholoog en behandelcoördinator.

Vanaf eind 2014 ben ik betrokken bij psychologenpraktijk Maasland. Eerst als zelfstandige en vanaf januari 2017 als lid van de maatschap.

 

Een goede behandeling begint voor mij met het aangaan van een samenwerkingsrelatie met de cliënt. Contact en vertrouwen opbouwen staan daarbij centraal. Ik ben rustig van aard, kan goed luisteren, neem de tijd voor uw  verhaal en ben transparant en open in de communicatie. Zodra na de intakefase helder is welke problemen/ klachten er spelen en waar deze vandaan lijken te komen, ga ik in de behandeling vooral praktisch en oplossingsgericht aan de slag. Ik ga uit van de eigen kracht van mensen. Samen gaan we daar naar op zoek!

In de loop der jaren heb ik veelal gewerkt met en me bekwaamd in (cognitief) gedragstherapeutische technieken, oplossingsgerichte therapie, EMDR (specifieke therapie bij traumabehandeling) en Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT).

 

Ik sta als GZ-psycholoog geregistreerd in het BIG-register (nummer: 19063476125) en ben lid van de LVVP (beroepsvereniging voor vrijgevestigd psychologen en psychotherapeuten) en de VEN (Vereniging EMDR Nederland).

 

Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdagochtend en vrijdag (tot 14.00 u).

 

Klik hier voor het privacy statement in het kader van de AGV

 

 

Marianne

 


 Ik ben Marianne Arts, geboren en opgegroeid in Oss. Op de Radboud   Universiteit Nijmegen heb ik de opleiding Psychologie           (afstudeerrichting Klinische Psychologie) gevolgd. Daarbij heb ik   tijdens mijn master, stage gelopen op de Forensisch Psychiatrische   Afdeling en binnen het Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie,   van het Vincent van Gogh in Venray. Na mijn stage en afstuderen in   2009, kon ik er blijven werken en heb ik ervaring opgedaan met het   onderzoeken (oa middels uitvoeren van uitgebreid   (neuro)psychologisch onderzoek) en behandelen van een   verscheidenheid aan klachten die mensen kunnen ervaren. In 2012   ben ik de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog gaan volgen bij   het academisch ziekenhuis Radboudumc afdeling Psychiatrie. Na deze   opleiding kon ik meteen aan de slag als GZ- psycholoog binnen GGZ   Oost Brabant, in het FACT-team (voor mensen met ernstige   psychiatrische aandoeningen) en bij het MBT-team (Mentalization   Based Treatment, voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis).
 
Op dit moment ben ik nog steeds werkzaam binnen het FACT, wat ik nu al zo'n 7 jaar met plezier doe. Er wordt herstelondersteunende zorg geboden, hetgeen aansluit bij wat ik belangrijk vind. Daarbij staat namelijk de (vraag van de) cliënt centraal, de nadruk ligt op eigen regie, kwaliteit van leven en er wordt uitgegaan van de kracht van ieder mens.
De voorwaarde voor een goede behandeling is wat mij betreft een goede werkrelatie; het contact staat voor mij dan ook voorop. Ik ben iemand die geïnteresseerd is, open, niet oordelend, stimulerend en betrokken. Daarbij vind ik het belangrijk de ander te begrijpen en mee te denken, om samen te ontdekken hoe een en ander zit, waardoor we kunnen werken aan de voor jou gewenste  verandering.
Ik vind het ontzettend leuk om naast de specialistische zorg, vanaf september 2020 ook lid te zijn van de maatschap psychologenpraktijk Maasland en in de basis GGZ aan de slag te zijn! Op de woensdagmiddag ben ik voor nu werkzaam binnen de praktijk.
Ik sta als GZ-psycholoog geregistreerd in het BIG-register (nummer: 89918143125) en ben lid van de LVVP (beroepsvereniging voor vrijgevestigd psychologen en psychotherapeuten).