Werkwijze

Het begint allemaal met de aanmelding. Dat kan hier of door telefonisch contact opnemen. 

Na de aanmelding volgt zo snel als mogelijk de intakefase waarin wordt gekeken naar welke klachten er zijn, hoe lang ze al bestaan, waarmee ze te maken kunnen hebben, wat je hulpvraag is en hoe we je daarbij kunnen helpen. Hier trekken we een of twee gesprekken voor uit. Ook geven we vragenlijsten mee om nog wat extra informatie te krijgen. Deze informatie wordt verwerkt in de indicatiestelling, waarin ook de diagnose en het behandelplan staan. 

Het kan vóórkomen dat de indicatiestelling binnen het team besproken wordt (uiteraard alleen als je daar toestemming voor geeft), als extra check voor je behandelaar over bijvoorbeeld het behandelplan, of om te kijken of de problematiek geschikt is voor behandeling op onze praktijk.


We werken bij Psychologenpraktijk Maasland cliënt- en klachtgericht: we kijken naar welke behandelwijze het beste bij je klacht en bij jou als persoon past. Door onze brede opleiding en ervaring kunnen we werken vanuit de Cognitieve (gedrags)therapie, maar ook vanuit meer steunende of ontdekkende invalshoeken. Ook Mindfulness, Acceptance & Commitment Therapie (ACT)EMDR,  Interpersoonlijke Psychotherapie en werken met elementen uit de Schematherapie behoren tot ons behandelaanbod. De behandelaar bespreekt na de intake de indicatiestelling en het behandelplan en geeft je dan uitleg over de behandelmethodiek die gebruikt gaat worden.
Als blijkt dat je met jouw problemen bij ons niet op de goede plek bent, omdat je bijvoorbeeld specialistischere of intensievere hulp nodig hebt, zullen we met jou en je huisarts overleggen over een eventuele doorverwijzing naar een andere instantie of hulpverlener.

Hoe de behandeling er ook uit komt te zien; het is heel belangrijk dat het ‘klikt’  tussen cliënt en psycholoog. Als dat onverhoopt niet zo is of als de therapie op een andere manier niet aan de verwachtingen voldoet, dan is het goed om dit met ons te bespreken. Samen kunnen we dan zoeken naar een oplossing, bijvoorbeeld om de gesprekken met een andere psycholoog voort te zetten.

 

Bij "Over ons" kun je alvast een beetje kennis met ons maken en zien wat onze persoonlijke stijl en werkwijze is.